Regulamin


Regulamin zakupu i dostawy


 1. Sprzedającym jest Ray Center Trading Sp.J. z siedzibą, ul. Dereniowa 2/28,  02-776 Warszawa, Nip: 522 020 48 13, REGON: 012077223, zwana dalej („RCT” lub „Sprzedającym”), działająca pod adresem www.zegarkiesprit.pl.
 2. Zakupu w sklepie zegarkiesprit.pl może dokonać pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, zwani dalej („Klient” lub „Kupujący”).
 3. Sprzedaż wysyłkowa jest realizowana na podstawie zamówienia składanego w sklepie internetowym zegarkiesprit.pl.
 4. Zamówienia w sklepie internetowym można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia składane w dni powszednie po godz. 13:00, w soboty i niedziele oraz w święta rozpatrywane będą od najbliższego dnia roboczego.
 5. Warunkiem koniecznym realizacji zamówienia jest podanie adresu e-mail oraz telefonu.
 6. Zamówienie złożone w sklepie internetowym zegarkiesprit.pl nie jest zawarciem transakcji. Transakcję uznaje się za zawartą w momencie potwierdzenia realizacji zamówienia drogą elektroniczną lub poprzez kontakt telefoniczny.
 7. Realizacja zamówienia następuje w ciągu 2 - 5 dni roboczych w przypadku zakupu płatnego za pobraniem, gotówką przy odbiorze oraz płatności online. Przy płatnościach kartą czas realizacji zamówienia będzie liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji.
 8. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia, zamawiający otrzyma na ten temat informację pocztą elektroniczną lub telefonicznie.
 9. Dostawy realizowane są za pośrednictwem firmy kurierskiej DHL.
 10. Ceny towarów podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 11. W chwili odbioru zamówionego towaru Klient zobowiązany jest sprawdzić czy przesyłka dotarła w należytym stanie, czy nie posiada uszkodzeń wynikłych z transportu i czy jest zgodna z zamówieniem. Stwierdzenie przy odbiorze uszkodzenia lub niezgodności przesyłki z zamówieniem stanowi podstawę do rozpatrzenia ewentualnej reklamacji z tego tytułu.
 12. Koszt przesyłki ponosi klient. Koszt ten zostanie określony w momencie zamówienia.
 13. Należność za zamówienie może być realizowana za pomocą:
  • za pobraniem - przy odbiorze towaru od kuriera;
  • gotówką w siedzibie firmy
  • przelewem za pomocą płatności online
  • kartą płatniczą. Akceptowane karty: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electron, Maestro.

       Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A (www.bluemedia.pl)

 1. Zawarcie transakcji potwierdzane jest dowodem zakupu w formie faktury VAT lub paragonu, wysyłanym do klienta wraz z zamówieniem.
 2. Wszystkie oferowane produkty posiadają gwarancję udzieloną przez producenta. Wszelkie problemy techniczne dotyczące zakupionego towaru rozpatrywane są przez Ray Center Trading Sp. J., z siedzibą przy ul. Dereniowej 2/28 w Warszawie. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji lub uszkodzenia towaru z winy użytkownika wszelkie koszty pokrywa klient.
 3. Sprzedający zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
 4. Kupującemu przysługuje prawo zwrotu zakupionego towaru w ciągu 14 dni od daty zakupu pod warunkiem, że towar nie był używany ani nie został w żaden sposób uszkodzony, dotyczy to również oryginalnego opakowania producenta, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. W takim przypadku sklep zwraca kwotę równą cenie zakupionego towaru wraz z kosztami wysyłki do klienta. W przypadku płatności za pobraniem, gotówką lub online należność zwracana jest na wskazany przez klienta rachunek bankowy. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.
 5. Dane osobowe klienta są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. „O ochronie danych osobowych” (Dz. U. Nr 133, poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom trzecim. Klient ma prawo wglądu w swoje dane osobowe, do ich poprawienia oraz wniesienia żądania zaprzestanie ich wykorzystywania.
 6. W sprawach nie uregulowanych powyższym Regulaminem, zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.  1.  

 

 


zegarkiesprit.pl